Simpel voldoen aan Rookveiligheid?

Oktober staat ieder jaar in het teken van brand- en rookpreventie. Ook Alprokon brengt dit belangrijke thema de aankomende maand weer extra onder de aandacht. Vanaf de eerste week van oktober promoot Alprokon Rookwerendheid met Sponningprofielen op de vestigingen van de ijzerwaren vakhandel. Via baliedisplays, gratis sponningprofiel monsters en flyers is een QR-code te scannen die verwijst naar meer informatie over de nieuwe regelgeving m.b.t. rookwerendheid en de rookwerende productoplossingen.

Rookwerendheid bij deuren wordt namelijk steeds belangrijker… Het ontwerpen van brand- en rookveilige gebouwen is een complex samenspel van elementen. Het eisenpakket waaraan alle afzonderlijke bouwdelen moeten voldoen veranderd continue.

Nieuwe Regelgeving rookwerendheid

Sinds 1 juli 2021 gelden er al aanvullende eisen rondom rookwerendheid in het Bouwbesluit van 2012. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe Bbl is de regelgeving rondom beheersing van koude en warme rook voor nieuwbouwpanden aangescherpt en uitgebreid. De nieuwe regels hebben vooral ingrijpende gevolgen voor nieuwbouw met slaapfunctie.

Classificatienormen Sa en S200

Wat betreft rookwerendheid in de nieuwbouw worden twee normen gehanteerd:

  • Sa: rookwerende deuren bij een omgevingstemperatuur van ± 20°C, ook wel koude rook genoemd. Verplicht in verblijfsruimtes zonder slaapfunctie.
  • S200: rookwerende deuren bij een omgevingstemperatuur van 200°C. Dit wordt warme rook genoemd. Deuren met S200-classificatie zijn verplicht in gebouwen met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Nieuwe meetmethode voor rookwerendheid

De nieuwe meetmethode geeft een waardering van de deurset bij zowel 20°C (Sa) als 200°C (S200). Dit gebeurt door de deurset voor een overdrukruimte te plaatsen. De deurset wordt twee keer getest: één keer naar de kamer toe en één keer van de kamer af. In de overdrukruimte wordt de druk opgebouwd van 10 Pa naar 25 Pa (voor S200 ook naar 50 Pa) en de lek wordt gemeten. Het resultaat wordt uitgedrukt in het rookvolume die door de deur weglekt in kubieke meters lucht per uur (m³/uur). De meetmethode is vastgelegd in de NEN-EN 1634-3 norm.

De testnorm voor brandscheidingen (zoals deuren) is onveranderd gebleven en vastgelegd in de NEN-EN 1634-1 norm. Alprokon producten voldoen daarin aan 30 of 60 minuten brandwerendheid. 

Scheiding van compartimenten

Gebouwen zijn ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten ofwel rookcompartimenten. Brandcompartimenten beperken de uitbreiding van brand en houden de brand beheersbaar. Rookcompartimenten beperken de verspreiding van rook.

In het Bbl is de bescherming van deze ruimtes veranderd. Bijna elke scheiding tussen twee ruimtes met een rookwerende functie moet voldoen aan de Sa- of de S200-norm (getest conform NEN-EN 1634-3). Ook zijn extra eisen omtrent ‘beschermde subbrandcompartimenten’ toegevoegd. Dit zijn ruimtes met een slaapfunctie en waar personen verblijven die verminderd zelfredzaam zijn. Denk daarbij aan kinderdagverblijven, ziekenhuizen/zorgcentra, hotels maar ook bijv. cellencomplexen.

Rookwerende producten van Alprokon

 

De rookwerende sponningprofielen van Alprokon, uitvoering350 (17 mm) en uitvoering 550 (25 mm), zijn volledig gecertificeerd voor zowel Sa als S200 (NEN-EN 1634-3) toepassingen op enkele en dubbele deuren. Bijzonder aan deze profielen is dat ze ook aan de NEN-EN 1634-1 norm voldoen en daarmee bij brandscheidingen inzetbaar zijn. Het infrezen van materiaal in de deur is daarbij niet meer nodig.

Gecertificeerd rookwerend afdichten van de naad tussen deuren kan bij dubbele deuren met deurnaalden in de uitvoering 19-1 brand-rook en de uitvoering 700 rook.

Waarom rookwering toepassen

Rook is vele malen dodelijker dan brand. Daarom is het belangrijk om niet alleen bij nieuwbouw rookwerendheid toe te passen, maar zeker ook de bestaande bouw te controleren en waar nodig te voorzien van rookwerende producten. Immers valt de zorgplicht bij bestaande bouw nog steeds ten deel van de gebouweigenaar.

Alprokon is kennispartner rondom brand- en rookwerende deuren en wil iedereen in het bouwproces assisteren bij het kiezen van de juiste oplossing en het toepassen van de juiste productcombinaties. Met de producten van Alprokon kun je simpel voldoen aan veiligheid!

Alprokon. Elke ruimte veilig.

Deel dit artikel

gerelateerde artikelen

Lees meer nieuws

Vijf tips voor een veiliger thuis

Lees verder

FireSafety & Security Event 2024

Lees verder

Valpreventie en slimme trapoplossingen in de zorg

Lees verder