Certificatiemanager Harm van Dartel over: het SKG-keurmerk

Optimale veiligheid en kwaliteitscertificeringen: het SKG-keurmerk

Alprokon zet zich in voor maximale veiligheid met inbraakwerende deurnaaldsystemen die beter presteren dan de hoogste normen en certificeringen. Volledig geïntegreerde systemen waarbij slot en sluitplaat zijn opgenomen, voor dubbele en enkele deuren. Uiterst succesvol getest conform NEN-EN 1627 op inbraakwering WK3 en SKG***. Maar wat betekent dit eigenlijk?

We verkennen de samenwerking tussen Alprokon en SKG-IKOB Certificatie, en de cruciale rol van het SKG-keurmerk. Harm van Dartel, certificatiemanager bij SKG-IKOB vertelt onder meer over de testnormen en deelt tips over het kiezen van hang- en sluitwerk.

Het gebruik van gecertificeerd hang- en sluitwerk is essentieel voor een effectieve pandbeveiliging. Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) geeft één van de meest bekende keurmerken uit. Het SKG-keurmerk, met zijn kenmerkende huisje en sterren, prijkt op talloze sloten. Als Notified Body* en enige Nederlandse test- en certificatie-instelling voor hang- en sluitwerk, beoordeelt SKG-IKOB producten op inbraakveiligheid, corrosieweerbaarheid en duurzaamheid. Hoe meer sterren, hoe beter het product presteert op deze eigenschappen. Deze classificatie wordt vervolgens onuitwisbaar aangebracht op het product.

Stappen naar gecertificeerde veiligheid
De inbraakwerende deurnaalden van Alprokon integreren SKG** of SKG*** sloten en zijn daardoor altijd een toevoeging. Bewezen betrouwbaar na diverse testen bij SKG-IKOB. Van Dartel legt uit hoe dat verloopt. ‘‘De aanvrager, in dit geval Alprokon, geeft aan voor welke classificatie wordt gegaan; 1, 2 of 3 sterren. Dan gaan wij alle beproevingen uitvoeren die bij die klasse horen. We documenteren de montage- en samenstellingsvereisten nauwkeurig, wat essentieel is omdat deze voorschriften ook in het certificaat worden opgenomen. Er worden foto’s gemaakt, een monster wordt bewaard en alles wordt gedocumenteerd. Elk gecertificeerd product ondergaat tevens periodieke controles. Zo monitoren we of het blijft voldoen aan de prestaties die in het certificaat zijn benoemd.’’

De inbraakwerende Alprokon deurnaalden voldoen aan de Nederlandse en Europese inbraakwerende normen*. Hiervoor moet op drie manieren worden getest op inbraakwerendheid. Eerst wordt de deurnaald ingebouwd in een deurconstructie. Dan de proeven. Statisch: met een trek/druk-apparaat wordt op hoeken en sluitpunten kracht uitgeoefend. Dynamisch: een gewicht valt meermaals tegen verschillende plekken aan. En manueel: ‘‘We vallen de ingebouwde deurnaald aan met voorgeschreven gereedschap en proberen deze te forceren. Elke weerstandsklasse* vereist ander gereedschap en heeft een verschillende contacttijd. Bij weerstandsklasse 3 is dat minimaal vijf minuten. Deze testnormen zijn zwaarder dan wat de inbreker in praktijk doet. Wij hebben een uitgebreide gereedschapset, voorkennis en testen op zwakke plekken. De uiteindelijke proef is gericht op die zwakke plek. Dit doen we om een ‘worstcasescenario’ na te bootsen en kwaliteit te garanderen.’’

Gelijk, maar anders
Soms houdt een product langer stand dan de minimaal vereiste tijd voor het behalen van de classificatie. Bij de Alprokon 007-deurnaald met weerstandsklasse 3 was de ‘inbreker’ van SKG-IKOB niet ‘binnen’ na 15 minuten en werd de test afgebroken. Dergelijke uitslagen vind je niet terug in het certificaat. Van Dartel: ‘‘Anders krijg je te veel differentiatie in prestaties en is de uitwisselbaarheid van gecertificeerde producten niet meer mogelijk. Uiteraard kan je aan klanten het testrapport verstrekken. Daarin staat het maximaal behaalde aantal minuten en kan je aantonen dat je product boven de minimale eisen van een classificatie scoort.’’

Wettelijke eisen
Bij de bouw van nieuwe woningen in Nederland, moeten alle bereikbare ramen en deuren minimaal voldoen aan weerstandsklasse 2 (volgens het Bbl*). ‘‘Dit betekent dat het hele raam- of deurelement, inclusief hang- en sluitwerk, een gelegenheidsinbreker gedurende drie minuten buiten kan houden, zoals vastgesteld in de NEN 5096*. Hang- en sluitwerk met twee SKG-sterren voldoet aan dezelfde uitgangspunten voor inbraakwerendheid (NEN 5089*). Het grote voordeel van het keurmerk is dat hang- en sluitwerkproducten met hetzelfde aantal sterren onderling uitwisselbaar zijn, zonder alle combinaties te testen. Uiteraard wel onder voorwaarden; zoals gelijke functionaliteit, bevestiging en geschiktheid voor hetzelfde type materiaal waarin is getest.’’

Binnen Europa is belangrijk om op een uniforme manier te testen en resultaten te kunnen vergelijken. ‘‘Daarom testen we ramen en deuren in eerste instantie volgens de NEN-EN 1627 t/m 1630*, die vergelijkbaar is met de Nederlandse NEN 5096. Specifiek voor het testen van hang- en sluitwerk is er de NEN 5089. Deze norm is de basis voor onze eigen Beoordelingsrichtlijn (BRL); de certificatie-richtlijn. Daarin staan extra testmethodes voor heel specifieke hang- en sluitwerkproducten opgenomen. Uiteindelijk vult alles elkaar aan,’’ vertelt Van Dartel. Ten slotte is er het KOMO-attest*, een verklaring dat een combinatie van hang- en sluitwerk met een raam- of deursysteem een goede inbraakwerende combinatie vormt.

Voor bestaande bouw bestaat geen wettelijke verplichting, maar het is raadzaam aan minimale inbraakwerendheid te voldoen. Ga je een oudere woning renoveren, dan kan het keurmerk helpen bij het kiezen van het gewenste beveiligingsniveau. Bij gebouwen met andere gebruiksfuncties ligt de keuze bij de opdrachtgever of gebouweigenaar. ‘‘Vaak wordt toch gekozen voor beveiligingsniveaus van klasse 2 of 3, mede op verzoek van verzekeraars. Vroeger stimuleerden verzekeraars ook extra inbraakbeveiliging van woningen door korting op de premie van je inboedelverzekering. Dat zie je helaas niet veel meer.’’

Vertrouwen op aantoonbaarheid
Het doel van een test bij SKG-IKOB is voor fabrikanten natuurlijk het verkrijgen van het certificaat en weerstandsklassen, noodzakelijk om aan te tonen dat producten inbraakwerend zijn. ‘‘Je hebt dan het recht om op je product en verpakking deze sterren te plaatsen. Dit is herkenbaar voor gebruikers, maar ook voor partijen als het Politiekeurmerk Veilig Wonen* (PKVW) die willen weten of producten gecertificeerd inbraakveilig zijn.’’ Lees hier meer over het PKVW. Daarnaast biedt certificering aannemers, gebouweigenaren en andere afnemers het voordeel van kwaliteitsborging en krediet. ‘‘Het betekent dat het vastgesteld goed en gecontroleerd is én dat het gecontroleerd blijft. Daarnaast is het zowel business-to-business als bij de consument heel bekend. Dat zorgt voor vertrouwen.’’

Als tip aan de bouwer benadrukt Van Dartel het belang van het totaalplaatje. ‘‘Het gaat om het complete kozijn, niet alleen het hang- en sluitwerk. Test vooraf het geheel, let op de keurmerken en bekijk de onderbouwing en voorwaarden in de certificering. Zorg ervoor dat je inbraakwerende constructie ook voldoet aan alle andere normen, zoals waterdichtheid en vluchteisen. Soms lijken zulke eisen in tegenspraak met elkaar, maar technisch kan het altijd.’’


Alprokon. Elke ruimte veilig.


Begrippenlijst

* Notified Body: Een aangemelde instantie of Notified Body is een door een overheid of Europa aangewezen keurings- of testinstituut dat van producten moet testen of zij aan de daarvoor geldende richtlijnen voldoet.
* Weerstandsklassen (WK): Op basis van testen, waardeert SKG-IKOB het product aan de hand van twee systemen: het weerstandsklassensysteem en het sterrensysteem. Het sterrensysteem geeft een productcertificatie, waarbij de focus op het hang- en sluitwerk ligt. Bij het weerstandsklassensysteem wordt een complete deurconstructie inclusief hang- en sluitwerk beproefd. Er zijn zes weerstandsklassen in de algemene beveiligingsbranche. Ook wel Resistance Class (RC). Bij hang- en sluitwerk is het hoogst haalbare: 3-sterren.
* Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Hierin staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.
* NEN 5089: geeft eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen.
* NEN-EN 1627 t/m 1630: beschrijven de eisen, classificatie en beproevingsmethoden van gevelelementen op het gebied van inbraakwerendheid. Europese norm.* NEN 5096: geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. Deze Nederlandse norm kent aanvullende aspecten, zoals het testen op gaatjesboren, die niet voorkomen in de Europese tegenhanger hierboven.
* KOMO-attest: een kwaliteitsverklaring die de prestaties van een product in een bouwwerk of deel daarvan beschrijft.
* Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW): Dit is een privaat keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid
* Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS): is een brancheorganisatie van fabrikanten en leveranciers van hang- en sluitwerk en producten voor toepassing in de gebouwde omgeving op het gebied van beveiliging, toegankelijkheid en veiligheid, die hun weg zowel in Nederland als ver daarbuiten weten te vinden.

Heb je inhoudelijke vragen?

Stel je vragen over normen, keurmerken en wet- en regelgeving aan onze specialist. We helpen je graag verder.

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen

Djon Snel

Technisch Manager

Naam(Vereist)