Algemene informatie normen

Een norm op zich is geen wet. Het Bouwbesluit (of Bbl) schrijft voor aan welke normen voldaan moet worden. Dat is wél een wettelijke verplichting.

Boven alle andere vormen van voorschriften of eisen staat de Nederlandse wet. De Nederlandse wet geeft verplichte, bindende voorwaarden aan. Worden deze niet opgevolgd, dan is dat strafbaar.

Normen zijn niet direct opgenomen in de Nederlandse wet, in tegenstelling tot het Bouwbesluit of de Bbl. In het Bouwbesluit of de Bbl wordt indirect voorgeschreven aan welke normen voldaan moet worden om aan de wet te voldoen. Dat betekent dat er een wettelijke verplichting is om te voldoen aan de normen in het Bouwbesluit of de Bbl.

Waarom zijn er normen?
Een norm beschrijft het minimaal te behalen ‘niveau’. Als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, wordt het niveau van de norm ‘opgeschaald’. Denk aan ontwikkelingen van bijvoorbeeld materialen, producten, computersystemen, informatievoorzieningen en dergelijke. Daardoor is de markt, bijvoorbeeld fabrikanten, ‘verplicht’ te innoveren en hun product aan te passen aan een hoger niveau. Dit systeem zorgt ervoor dat innovaties binnen de markt en onze samenleving sneller geïmplementeerd, geaccepteerd en omarmd worden. En dat zónder dat er continu wetswijzigingen nodig zijn.

Nederlandse Normen

In Nederland worden normen gepubliceerd door Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). NEN omschrijft een norm als volgt:

Een norm is een ‘vrijwillige’ afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen.

NEN-normen
NEN-normen worden ontwikkeld door inhoudsexperts en specialisten op het gebied van normontwikkeling in een normcommissie. Normen zorgen voor duidelijkheid over producten, diensten of organisaties. Ze bieden vertrouwen en dagen de maatschappij uit te blijven innoveren.

Belangrijke Nederlandse NEN-normen voor Alprokon:

  • NEN 6069: Brandwerendheid van bouwdelen
  • NEN 6075: Weerstand tegen rookdoorgang
  • NEN 5096: Inbraakwerendheid

De NEN aanvaard en gepubliceerd daarnaast Europese normen. Deze normen zijn te herkennen aan het voorvoegsel NEN-EN.

Europese Normen

Europese normen (EN) worden afgegeven door het CEN: Comité Européen de Normalisation (vertaald: de Europese normalisatie organisatie). EN normen worden door alle deelnemende Europese normalisatie instituten onderschreven.

Het doel van de EN normen is harmonisatie. Daarmee is het mogelijk de uitwisselbaarheid van genormaliseerde producten, diensten, processen te vergroten. Als een product is geproduceerd en gecertificeerd in één van de Europese lidstaten, voldoet het automatisch ook aan de EN-norm in de overige Europese Lidstaten.

Als een product voldoet aan de minimaal te behalen prestatie (niveau) van de EN norm, is er geen nationale norm meer nodig. Anders gezegd: er mag geen Nationale norm zijn die eenzelfde minimale prestatie anders definieert of hoger legt.

Belangrijke EN normen voor Alprokon:

  • EN 1634-1: Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen
  • EN 1634-3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang
  • EN 13501-2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven
  • EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630: Inbraakwerendheid van dak- of gevelelementen

CE-markering

Op het moment dat de landsnorm en de Europese norm (EN) ‘geharmoniseerd’ zijn, is de Europese Verordening Bouwproducten van kracht. Een Europese geharmoniseerde standaard voegt onderliggende normen samen. Dit zijn normen met betrekking tot beproevingsmethoden, classificaties en toepassingsgebieden. Deze standaard treedt in alle lidstaten in werking door middel van een publicatie in de Official Journal of the European Union (OJEU).

Eerst geharmoniseerde Europese norm, dan pas sprake van CE-markering.

Op het moment dat er een geharmoniseerde EN norm is,  zijn nationale normen niet langer van toepassing. Dan treedt de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) in werking. Hiermee wordt ook voorgeschreven dat producten die voldoen aan de gestelde normen voorzien moeten zijn van een zogeheten ‘CE-markering’, met bijbehorende prestatieverklaring (DoP).

Voor Alprokon-producten is CE-markering momenteel (nog) niet aan de orde. De van toepassing zijnde normen (EN 14351-2) zijn nog niet geheel geharmoniseerd.

Heb je inhoudelijke vragen?

Stel je vragen over normen, keurmerken en wet- en regelgeving aan onze specialist. We helpen je graag verder.

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen

Djon Snel

Technisch Manager

Naam(Vereist)