De Alprokon Product Keuring, wat houdt dit nu in?

Grote kans dat je het voorbij hebt zien komen: de Alprokon Product Keuring. Maar wat houdt dit nu in? Wij lichten de APK graag toe!

 

We hebben er allemaal bijna elke dag mee te maken: publieke ruimtes. Ook in deze ruimtes wil je je graag veilig en vertrouwd voelen. De deur-/ kozijncombinaties spelen een belangrijke rol in de veiligheid van openbare ruimtes. Deuren worden niet alleen toegepast als sluitsysteem, ze dragen vaak bij aan bescherming tegen brand, rook, geluid en inbraak en maken paniek-, en vluchtsituaties veiliger.

De zorgplicht is onderdeel van het bouwbesluit en is daarmee opgenomen in de wet. Kort gezegd betekent dit dat een gebouweigenaar de plicht heeft ervoor te zorgen dat mensen veilig in het pand kunnen verblijven en dat het voldoet aan de veiligheidseisen die voor het betreffende pand van kracht zijn. Er wordt verwacht dat de gebouweigenaar nagaat of het gebruik van het gebouw wel klopt met waar het gebouw voor is bedoeld. Ruimtes kunnen in de loop der jaren bijvoorbeeld van gebruiksdoel veranderen met andere veiligheidseisen. Daarbij kan het zijn dat het aan andere normen moet voldoen.
Een ander, niet te onderschatten, aspect is de natuurlijke veroudering van materialen. Iets wat 20 jaar geleden voldeed kan nu zijn werking verloren hebben of getest zijn volgens normen die vandaag niet meer gelden. Al deze zaken hebben directe invloed op de veiligheid van de bezoekers van het gebouw. Grote kans dat je daarmee niet meer voldoet aan de zorgplicht.

Om gebouweigenaren en gebruikers bewust te maken van de potentiële risico’s heeft Alprokon de APK (Aprokon Product Keuring) geïntroduceerd. Daarbij beoordelen we niet alleen de functionaliteit van onze producten, we geven een vrijblijvend advies om met geclassificeerde oplossingen te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Bij compartiment scheidingen zoals deuren voor brand en rook, maar ook (beveiligde) vluchtwegen, inclusief traptredeprofielen en hoekbescherming. Naast de zorgplicht geven we ook advies over het veilig houden van je bezit door inbraakwerende oplossingen.

Het adviesrapport dat we verzorgen is gratis, we doen dit graag samen met de huisaannemer om het op te nemen in een meerjarig onderhoudsplan. Zo houd je de kosten in toom en voldoe je aan de zorgplicht. Maar belangrijker nog, je houdt de mensen veilig. Alprokon kan ook helpen met het in gang zetten van de eventuele eerste fase in aanpassingen.

Met de Alprokon Product Keuring staan wij gebouweigenaren bij om de kwaliteit van hun pand te waarborgen en zo de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Voor meer informatie of vragen over de Alprokon Product Keuring, neem gerust contact met ons op! Of download hier alvast onze APK-leaflet.

Alprokon. Elke ruimte veilig.

Deel dit artikel

gerelateerde artikelen

Lees meer nieuws

Vijf tips voor een veiliger thuis

Lees verder

FireSafety & Security Event 2024

Lees verder

Valpreventie en slimme trapoplossingen in de zorg

Lees verder