Simpel voldoen aan Rookveiligheid?

Nieuwe Regelgeving rookwerendheid

Sinds 1 juli 2021 gelden er aanvullende eisen rondom rookwerendheid in het Bouwbesluit van 2012. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe Bbl is de regelgeving rondom beheersing van koude en warme rook voor nieuwbouwpanden aangescherpt en uitgebreid. De nieuwe regels hebben vooral ingrijpende gevolgen voor nieuwbouw met slaapfunctie.

Classificatienormen Sa en S200

Wat betreft rookwerendheid in de nieuwbouw worden twee normen gehanteerd:

  • Sa: rookwerende deuren bij een omgevingstemperatuur van ± 20°C, ook wel koude rook genoemd. Verplicht in verblijfsruimtes zonder slaapfunctie.
  • S200: rookwerende deuren bij een omgevingstemperatuur van 200°C. Dit wordt warme rook genoemd. Deuren met S200-classificatie zijn verplicht in gebouwen met slaapfunctie, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Nieuwe meetmethode voor rookwerendheid

De nieuwe meetmethode geeft een waardering van de deurset bij zowel 20°C (Sa) als 200°C (S200). Dit gebeurt door de deurset voor een overdrukruimte te plaatsen. De deurset wordt twee keer getest: één keer naar de kamer toe en één keer van de kamer af. In de overdrukruimte wordt de druk opgebouwd van 10 Pa naar 25 Pa (voor S200 ook naar 50 Pa) en de lek wordt gemeten.
Het resultaat wordt uitgedrukt in het rookvolume die door de deur weglekt in kubieke meters lucht per uur (m³/uur). De meetmethode is vastgelegd in de NEN-EN 1634-3 norm.

De testnorm voor brandscheidingen (zoals deuren) is onveranderd gebleven en vastgelegd in de NEN-EN 1634-1 norm. Alprokon producten voldoen daarin aan 30 of 60 minuten brandwerendheid.

Scheiding van compartimenten

Gebouwen zijn ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten ofwel rookcompartimenten. Brandcompartimenten beperken de uitbreiding van brand en houden de brand beheersbaar. Rookcompartimenten beperken de verspreiding van rook.
In het Bbl is de bescherming van deze ruimtes veranderd. Bijna elke scheiding tussen twee ruimtes met een rookwerende functie moet voldoen aan de Sa- of de S200-norm (getest conform NEN-EN 1634-3). Ook zijn extra eisen omtrent ‘beschermde subbrandcompartimenten’ toegevoegd.
Dit zijn ruimtes waarin wordt geslapen, waarin mensen aan bed gebonden zijn (ruimtes met slaapfunctie[RS1] ) en waar personen verblijven die verminderd zelfredzaam zijn. Denk daarbij aan kinderdagverblijven, ziekenhuizen/zorgcentra, hotels maar ook bijv. cellencomplexen.

Rookwerende producten van Alprokon

Onze rookwerende sponningprofielen, uitvoering350 (17 mm) en uitvoering 550 (25 mm), zijn volledig gecertificeerd voor zowel Sa als S200 (NEN-EN 1634-3) toepassingen op enkele en dubbele deuren. Bijzonder aan deze profielen is dat ze ook aan de NEN-EN 1634-1 norm voldoen en daarmee bij brandscheidingen inzetbaar zijn. Het infrezen van materiaal in de deur is daarbij niet meer nodig.

Gecertificeerd rookwerend afdichten van de naad tussen deuren kan bij dubbele deuren met deurnaalden in de uitvoering 19-1 en de uitvoering 700. De uitvoering 19-1 is ook in een brand- en rookwerende uitvoering leverbaar.

Waarom rookwering toepassen

Rook is vele malen dodelijker dan brand. Wij adviseren u om niet alleen bij nieuwbouw rookwerendheid toe te passen, maar zeker ook de bestaande bouw te controleren en waar nodig te voorzien van onze producten. Immers valt de zorgplicht bij bestaande bouw u nog steeds ten deel. Wij adviseren u graag over de juiste toepassing van onze productcombinaties.

Met de producten van Alprokon kunt u simpel voldoen aan veiligheid.