Vluchtroutes; wat zijn de eisen?

Veilige vluchtroutes zijn van levensbelang. Snel te vinden, direct te herkennen, voorzien van noodverlichting, vrij van obstakels, zo kort mogelijk en duidelijk bewegwijzerd.

Rondom vluchtroutes en noodverlichting of vluchtwegaanduiding hangt allerlei wet- en regelgeving. De overheid heeft in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vastgelegd welke voorschriften er gelden en vanaf daar is doorverwezen naar normen.

Djon Snel, onze expert op het gebied van normen en wetgeving, licht kort toe wat de belangrijkste regels zijn waarop je moet letten bij het inrichten van vluchtroutes. De wet- en regelgeving is complex en er bestaan vaak specifieke factoren die uitzonderingen creëren. Ga daarom voor meer verdieping altijd op zoek naar de laatste wet- en regelgeving met betrekking tot vluchtroutes en noodverlichting, bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid of vraag een adviesgesprek aan met één van onze adviseurs.

Duidelijkheid geven over verloop vluchtroutes
‘‘Bij vluchtrouteaanduiding is het Bbl helder. De vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de gebruiker van een gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van de vluchtroutes. Op die manier kunnen ook personen die niet of minder bekend zijn met een specifieke vluchtroute of die zich door rook en duisternis niet meer kunnen oriënteren, voldoende snel het aansluitende terrein bereiken dat deel uitmaakt van de vluchtroute,’’ vertelt Djon.
Er zijn onder meer twee NEN-normen die hier specifiek op ingaan. ‘‘Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen, hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011. Er zijn ook zichtbaarheidseisen aan deze vluchtwegmarkeringen, die terug te vinden zijn in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. Daarnaast moet, als in een ruimte een noodverlichtingsinstallatie is vereist (artikelen 3.120 en 4.215 van het Bbl), binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening, gedurende een periode van tenminste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen worden voldaan.’’

Met vluchtroutes moet een veilige plaats bereikt worden
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij een brand een veilige plaats kan worden bereikt. Djon: ‘’Hierbinnen worden in het Bbl echter vele verschillende vluchtroutes omschreven. Deze variaties en belangrijke punten hierbij, zoals de start- en eind (sub)(brand)compartimenten van een vluchtroute en de maximale afstand die mag worden afgelegd voordat men in een ander (sub)(brand)compartiment terechtkomt, zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier kan je het Besluit bouwwerken leefomgeving terugvinden.’’

Noodverlichting en het veiligheidsvoordeel van Alprokon Glo Brite® profielen
‘‘Een verblijfsruimte voor meer dan 75 mensen en een besloten ruimte waardoor een beschermde (vlucht)route voert, hebben noodverlichting. Deze verlichting moet binnen 15 seconden, na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende minimaal 60 minuten (op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan) een gemeten verlichtingssterkte hebben van in ieder geval 1 lux. Dit houdt in dat het vergelijkbaar is met een donkere schemering of de lichtsterke van een kaars op 1 meter afstand,’’ aldus onze expert. Dit is terug te vinden in artikel 4.195 en 4.196 (3.101 en 3.102 voor bestaande bouw) van het Bbl.
Hij voegt hier nog aan toe dat de producten van Alprokon met de attentiemarkering Glo Brite® een groot voordeel bieden, omdat ze de veiligheid van gebouwen vergroot. ’’De wettelijk verplichte vluchtrouteaanduiding zoals de bordjes die vaak boven deuren en tegen het plafond zijn geplaatst, worden vaak minder tot niet zichtbaar als een ruimte zich bijvoorbeeld met rook vult. Ook de noodverlichting, die vaak in een gebouw hangt, heeft moeite om door rook heen te schijnen. De Alprokon profielen met Glo Brite® geven op deze momenten duidelijk aan waar de vluchtroute zich bevindt, doordat een deur ermee gemarkeerd kan worden. Een oplichtende strook helemaal rondom het kozijn of door de route te markeren langs de plinten en op hoeken, zorgt voor een enorm zichtbare en duidelijke vluchtrouteaanduiding, ook tijdens rookomstandigheden.’’

globrite

Waarom Alprokon profielen met attentiemarkering Glo Brite®
Zo’n 75 procent van de menselijke zintuigelijke waarneming bestaat uit zicht. Valt dat in één keer weg, dan leidt dat vaak tot grote stress. Vaak bevriezen mensen dan. Bij stroomuitval is noodverlichting en vluchtwegaanduiding dus enorm belangrijk. Wettelijk moet dit een uur branden zodra stroom uitvalt. Alprokon profielen verlichten de vlucht naar buiten zeker 90 minuten.

Bij panieksituaties, zoals brand of plotselinge lichtuitval, willen we allemaal snel weg en niet hoeven twijfelen welke kant we op moeten. Met hulp van de lichtgevende Alprokon profielen met Glo Brite® worden mensen begeleidt tot de uitgang van het pand. Glo Brite® wordt van energie voorzien en als het ware ‘opgeladen’ door de ‘gewone’ verlichting in een gebouw. Hierdoor hebben de profielen geen eigen stroomaansluiting nodig. Het Glo Brite® dat op onze hoek-, dorpel-, plint- en traptredeprofielen zit, licht na stroomuitval zó fel op dat het ook obstakels in die vluchtroute goed zichtbaar maakt.

Heb je inhoudelijke vragen?

Stel je vragen over normen, keurmerken en wet- en regelgeving aan onze specialist. We helpen je graag verder.

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen

Djon Snel

Technisch Manager

Naam(Vereist)