De APK; gebouwinspectie garandeert veiligheid  

Interview met specialist
Martin Rienks

Met de zorgplicht maakt de overheid gebouweigenaren bewust van hun verantwoordelijkheid voor een veilig gebouw. Dit betekent regelmatig controleren of het gebouw voldoet aan wetgeving en voorschriften, zoals in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)*. En actie ondernemen als dat niet het geval is. Met de Alprokon Product Keuring (APK) helpen wij gebouweigenaren de kwaliteit en veiligheid van hun pand te waarborgen. Specialist Martin Rienks vertelt meer over de APK, veranderende veiligheidseisen bij renovaties en de (financiële) voordelen van periodiek onderhoud. ‘’Controles hoeven niet meteen veel geld te kosten’’.

Kennis en inspecties
Gebouweigenaren moeten actief onderhoud plegen om de veiligheid en kwaliteit van een gebouw te waarborgen. Dit voorkomt risicovolle situaties en vermijdt vergaande consequenties, zoals sluiting of schadeclaims. Adviseur Martin Rienks informeert eigenaren en betrokkenen, als facilitair management, de brandweer en aannemers, hierover door middel van presentaties over het belang van onderhoud, en hoe de APK van Alprokon hierbij helpt. ‘‘Een applicateur brandpreventie* let op veel zaken, waaronder brandwerende deurnaalden, maar voldoen deze nog wel bij een calamiteit? Het vertrouwen in onze producten is heel groot, en dat is goed. Maar we zien in de praktijk dat veroudering en slijtage van expanderende materialen* of andere strips* door intensief gebruik, maar ook door verkeerde montage, van grote invloed kunnen zijn op de werking. Met een APK helpen wij dat te ondervangen en zorgen we ervoor dat je brandwerende deurconstructies aan de zorgplicht blijven voldoen en veilig zijn.’’

De APK wordt uitgevoerd door experts van Alprokon, vaak na introductie door adviesbureaus en veiligheidsregio’s*, maar ook op eigen initiatief. Martin: ‘‘’De slager die zijn eigen vlees keurt’ hoor ik dan, maar wie beter dan de expert die je helpt bij inspecties en controles?’’ Tijdens de APK wordt een scan gemaakt van de huidige staat van (dubbele) deuren, kozijnen en deurnaalden, waarna een gedetailleerd rapport wordt opgesteld met aanbevelingen. ‘’Maar onder meer ook de toegepaste expanderende materialen, naden rondom en tussen de deurbladen, deurdrangers, mechanische werking, vlucht- en paniekontgrendeling én antislip traptredeprofielen en hoekbescherming worden gecontroleerd.’’

De resultaten van een inspectie en gedane aanbevelingen resulteren altijd in een vrijblijvend advies. ‘‘Inclusief foto’s, uitleg en binnenkort zelfs met tekeningen en plattegronden, maar nóóit met verplichtingen. Zo helpt de APK bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Het is aan de gebouweigenaar om te bepalen wat de aannemer direct of later uitvoert.’’

Veranderende veiligheidseisen
Zorginstellingen, hotels, scholen en andere utiliteitsgebouwen met een publieke functie hebben baat bij een APK. Vooral gebouwen van voor 2000. ‘’Deze panden moesten voldoen aan het bouwbesluit dat geldig was in het jaar van vergunningverlening. Maar zijn de toen gebruikte materialen nog wel functioneel en veilig? De techniek van toen is ingehaald, testmethodes zijn van schaalmodel naar full-scale gegaan, certificeringen zijn hiermee strenger geworden en eisen aan rookwering zijn enorm veranderd. Dit klinkt ingewikkeld, maar soms kan je met simpele aanpassingen, zoals het toevoegen van rookwerende sponningsprofielen en een Tecnofire®-strip*, al voldoen aan een veel hoger veiligheidsniveau. Ook gebouwen na 2000 kunnen er een voordeel uit halen, want na renovaties of verbouwingen moeten deze soms voldoen aan nieuwbouweisen.’’

Alprokon raadt aan elke vijf jaar een APK uit te laten voeren. ‘’Brandblussers moet je verplicht elke twee jaar laten controleren, maar over brandscheidingen wordt in de wet niet expliciet iets gezegd. Bij brand kunnen beschadigde deurnaalden echter veel consequenties hebben. Vanuit Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)* zit ik in de werkgroep ‘Toon het maar aan’, onder andere met brandveiligheidsexpert en BBN-voorzitter Joric Witlox. Hierin inventariseren we bestaande richtlijnen en stellen we voorwaarden op voor een deskundigenbeoordeling om bewustwording te vergroten en te normaliseren dat gecertificeerde bedrijven deuren volgens die richtlijn afhangen, voornamelijk brandwerende deurconstructies. Maar ook dat deurnaalden en deurdrangers meegaan met het tweejaarlijkse controlerondje. Vaak gaat het dan om een borstel of rubber vervangen en is het weer goed. Regelmatig onderhoud voorkomt hoge kosten en zorgt voor voortdurende veiligheid.’’

Informeren en bewustwording
Martin en zijn collega-adviseurs bij Alprokon reizen het hele land door om trainingen, presentaties en APK’s te geven bij bedrijven en organisaties, om zo de bewustwording binnen de markt te vergroten, hen te informeren over rook- en brandveiligheid en de voordelen van frequent onderhoud te benadrukken. ‘’Door te netwerken, presentaties te geven en contact te hebben met onder andere veiligheidsregio’s, bevoegd gezag*, aannemers en adviesbureaus, delen we kennis over onze brand– en rookwerende producten en leggen we uit hoe een APK helpt te voldoen aan de zorgplicht en de veiligheid up-to-date houdt.’’

De APK-specialist merkt op dat sommige bedrijven het al goed voor elkaar hebben, terwijl anderen meer overtuiging vergen. ‘‘Sommigen hebben teams en budgetten voor (brand)veiligheid, maar vaak krijgt het een lage prioriteit binnen het beschikbare budget. De meesten begrijpen wel dat het belangrijk is, maar ‘dat komt wel’ of ‘het overkomt ons niet’ hoor ik regelmatig. Dan probeer ik uit te leggen dat onderhoud nodig is om grote risico’s te voorkomen. Als je structureel investeert in je gebouw en budget reserveert voor onderhoud, voorkom je een gat in je begroting en plotselinge, grote financiële investeringen. Op die manier houd je, vaak met kleine verbeteringen, kosten laag, voldoe je aan de zorgplicht door de veiligheid te waarborgen en kan je met een meerjarenonderhoudsplan aantonen dat je je bekommert om de kwaliteit van je gebouw en veiligheid van medewerkers en bezoekers.’’

Continue verbetering
Om gebouweigenaren zo goed mogelijk bij te staan bij het opstellen van een onderhoudsplan, zorgen de APK-specialisten ervoor dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste (test)methodes, wetgeving en brandwerende producten. ‘‘Alprokon blijft de kwaliteit van de inspecties verbeteren. We investeren in personeel; we gaan regelmatig op cursus en krijgen opleidingen op het gebied van brand- en rookpreventie en essentiële controlepunten. We toetsen onszelf continu en bieden zo unieke en betrouwbare expertise op het gebied van deurnaalden en veiligheid.’’

Interesse in een APK? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs om de situatie te beoordelen en passend advies op te stellen. Klik hier voor meer informatie.

 

Begrippenlijst:

  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Hierin staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Meer informatie vind je op de website van Informatiepunt Leefomgeving.
  • Applicateur brandpreventie: Als applicateur brandpreventie ben je dagelijks bezig met het brandveiliger maken van ziekenhuizen, scholen, bedrijfspanden, woningen en andere gebouwen in Nederland.
  • Expanderende materialen: Alprokon brandwerende profielen zijn voorzien van diverse expanderende materialen, zoals Tecnoflame®, Tecnofire® en/of FireTube®. Bij verhitting zet het materiaal zich uit (het expandeert) en maakt naden tussen bijvoorbeeld deur en kozijn vlamdicht. Het doel is om branddoorslag zo lang mogelijk uit te stellen.
  • Strips (op deurnaalden): Denk hierbij aan rubberstrippen, borstelstrippen of bij verhitting expanderende strippen zoals Tecnoflame® strippen.
  • Veiligheidsregio’s: Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s, die verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. Meer informatie vind je hier.
  • Bevoegd gezag: Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat een vergunningaanvraag behandelt, meldingen ontvangt en bevoegd is voor toezicht en handhaving. Meer informatie lees je op de site van Informatiepunt Leefomgeving.
  • Tecnofire®-2000: Een strip van, bij verhitting expanderend, materiaal. Leverbaar in zelfklevende platen of stroken. Meer informatie vind je op onze website.
  • Brandveilig Bouwen Nederland (BBN): een vereniging die door middel van producten en diensten, bijdraagt aan de brandveiligheid van gebouwen. BBN is een kennisinstituut aangaande brandveiligheid. Bekijk de website voor meer informatie.

Heb je inhoudelijke vragen?

Stel je vragen over normen, keurmerken en wet- en regelgeving aan onze specialist. We helpen je graag verder.

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen

Martin Rienks

Technisch Adviseur

Naam(Vereist)